Het ArchiefEmbassy of Water

Ideeën voor een watervriendelijke stad

Water kreeg in 2018 een gezicht op Dutch Design Week (DDW). De Embassy of Water ging van start als platform voor water-gerelateerd design, waar mensen elkaar kunnen vinden om kennis te delen, elkaar kunnen inspireren en innovaties kunnen versnellen.

Door in een vroeg stadium de koppeling te maken tussen designers, overheid, kennis- en onderzoeksinstellingen, bedrijven en eindgebruikers ontstond een creatieve Water Hub, waar met een toekomstgerichte blik wordt samengewerkt aan een duurzame, watervriendelijke samenleving.

De Embassy of Water is geïnitieerd en gecureerd door Anouk van der Poll, mede-eigenaar van vanderPolloffice.

Photo by Iris Rijskamp
Photo by Iris Rijskamp

Programma

Het programma van de Embassy of Water concentreerde zich dit jaar op twee thema’s: Water Sensitive Urban Design en Nature Based Solutions. In een expositie lieten alle deelnemers projecten en ontwerpen zien die met deze thema’s samenvallen. Daarnaast waren er lezingen en workshops.

Water Sensitive Urban Design

Met steeds meer stedelijke bewoners en steeds verder uitdijende steden is de omgang met water in de stad een steeds actueler thema. Vandaar dat de Embassy of Water tijdens DDW de hoofdfocus legde op water in de stad. Water Sensitive Urban Design wordt wereldwijd beschouwd als een zeer doeltreffende oplossing voor het aanpakken van problemen rondom verstedelijking en klimaatverandering.

Nature Based Solutions

Hier keken we naar wat de natuur ons kan leren over hoe we kunnen omgaan met de problemen die klimaatverandering met zich meebrengt. Vragen die daarbij opkomen zijn bijvoorbeeld: Wat is water eigenlijk? Hoe kunnen we water nog beter benutten? En hoe kunnen we oplossingen vinden voor de hedendaagse waterproblematiek door naar de natuurlijke werking van water te kijken?’

Tot het programma behoorden een interactieve lezing van Dr. Ir. Marlies Kampschreur en een lezing van Ir. Cees Kamp.

Als innovator verwondert Marlies Kampschreur zich over hoe je onze manier van leven terug kunt zien in de waterkwaliteit. Water is een krachtige spiegel; wat kunnen en willen we met dat beeld doen? Kan water ook een veranderaar zijn? Hoe weerspiegelt water de vitaliteit en gezondheid in onze persoonlijke levensstijl, de wijk en het stromingsgebied van rivieren?

Als chemisch technoloog verdiept Cees Kamp zich vanaf midden jaren negentig met verwondering én met een wetenschappelijke bril in het onpeilbare fenomeen water. Water is een levensreddende, wonderlijke vloeistof met uitzonderlijke eigenschappen.

icon-arrow-thin icon-close-super-thin