Het ArchiefEmbassy of Water

Water op de eerste plek

Water is het meest voorkomende materiaal op aarde en stroomt dagelijks met liters tegelijk uit onze kranen. Het is er voor de mens om te gebruiken, zo lijkt het. Maar nemen we water daarmee niet te veel voor lief? Wat is de behoefte van water zelf eigenlijk?

Bij de Embassy of Water luisterden we dit jaar naar de stem van water. Wat heeft water nodig om gezond en veerkrachtig te zijn? We onderzochten een nieuwe houding om het watersysteem weer in balans te krijgen. Een systeem waarin we water zien als iets dat we mogen lenen. Om het daarna schoon weer terug te geven.

Projecten

Bij de Embassy of Water zetten we creatieve kracht in om de huidige waterproblematiek op te lossen. Curator Anouk van der Poll: “We inspireren gebruikers en overheden om anders om te gaan met water. Wat als mensen verzorgers worden van water, in plaats van gebruikers? Zou je dan eigenlijk je wc doorspoelen met drinkwater? In verschillende projecten gingen we met dit thema aan de slag.” De projecten waren te zien op de online expo van de Embassy of Water.

Zo onderzocht deep designer Anne van Strien hoe we onze kijk op water kunnen veranderen. Dat begint met luisteren. In een aantal podcasts en inspiratiedruppels liet zij de stem van water horen. Benieuwd wat water te zeggen heeft? Beluister ‘Luisteren naar de stem van water’.

Met het spel ‘The Water Animals’ probeert ontwerper Bernhard Lenger te begrijpen hoe we met elkaar voor het water om ons heen kunnen zorgen. “Eigenlijk zouden we water als een metgezel moeten zien”, zegt Lenger over de gedachte achter het spel. “Zoals een kat waar je goed voor zorgt.” Om anders met water te leren omgaan, ontwierp hij acht waterhuisdieren, waarbij elk dier symbool staat voor een belangrijk watervraagstuk.

Deep designer Anne van Strien laat met een aantal podcasts de stem van water horen.
Illustration by Mariska Lamiaud

Als onderdeel van de Embassy of Water op Dutch Design Week (DDW) 2020, konden bezoekers dit jaar ook nog met vier andere projecten kennismaken. Bij Aqua Bridge in Eindhoven werd een concept gepresenteerd om de Dommel te verbinden met het Eindhovens kanaal, waardoor vissen en ander waterleven daar vrij tussen kunnen zwemmen. In Droogteschap de Dommel ging het over toekomstscenario’s voor Waterschap de Dommel in 2050. The Weather Makers lieten hun Eco Oasis zien, een ontwerp voor een kraamkamer voor bijzondere micro-organismen die waterkwaliteit kan verbeteren. Tot slot konden bezoekers kennismaken met POND. Dit is het eerste drijvende netwerk in de wereld die energie genereert uit microben in water. Deze technologie maakt het mogelijk om duurzame energie te verkrijgen door samen te werken met de natuur.

Aqua Bridge Eindhoven by Erik Melander
Droogteschap de Dommel by Studio 1:1
Eco Oasis by The Weather Makers
Pond by Nova Innova and Water Sensitive
Aqua Bridge Eindhoven by Erik Melander
Droogteschap de Dommel by Studio 1:1
Eco Oasis by The Weather Makers
Pond by Nova Innova and Water Sensitive
Aqua Bridge Eindhoven by Erik Melander
Droogteschap de Dommel by Studio 1:1
Eco Oasis by The Weather Makers
Pond by Nova Innova and Water Sensitive

Events

Tijdens DDW20 organiseerde de Embassy of Water vijf online events. Als virtuele ceremonie presenteerde deep designer Anne van Strien negen druppels bewustzijn, die zij destilleerde uit de podcast ‘Luisteren naar de stem van water’. Anne van Strien sprak daarnaast ook met de vijf WaterWijzen uit de podcast. Wat hebben zij gehoord tijdens het luisteren?

Vanuit de Effenaar in Eindhoven toonde CLICKNL de hele week state-of-the-art projecten op het gebied van creatieve industrie, kennis en innovatie. Tijdens deze Drive-sessies kon het online publiek actief deelnemen aan de gesprekken. Op 21 oktober stond het thema water centraal en de vraag hoe we de perceptie van water kunnen veranderen. 

DRIVE 2020 | Water
DRIVE 2020 | Water
DRIVE 2020 | Water
DRIVE 2020 | Water

Op de online expo van de Embassy of Water was het project POND te bekijken, dat ging over hoe je met microben in water energie kunt genereren. In de talk ‘Het verhaal achter POND’ werd dieper ingegaan op deze nieuwe technologie. 

Tot slot konden bezoekers de hele week de Water Dieren Quiz van ontwerper Bernhard Lenger spelen. 

Op 20 november was de Embassy of Water te gast bij Pakhuis de Zwijger, met aan tafel Anouk van der Poll (curator van de Embassy of Water), Cees Kamp (chemisch-technoloog / stem van water) en Bernhard Lenger (ontwerper van The Water Animals). Zij werden digitaal vergezeld door een tweetal partners van de embassy: Joost van der Cruijsen (procesmanager bij Waterschap de Dommel) en Karla Niggebrugge (beleidsmedewerker Water bij Provincie Noord-Brabant). We spraken onder andere over de projecten van de embassy, over nieuwe perspectieven op water en hoe ontwerpers hierbij een rol kunnen spelen.

WDE Talks @ Pakhuis de Zwijger
WDE Talks @ Pakhuis de Zwijger
WDE Talks @ Pakhuis de Zwijger
WDE Talks @ Pakhuis de Zwijger

Media

In de eerste podcast spraken we met ontwerpers Bernhard Lenger en Anne van Strien over hun twee projecten binnen de Embassy of Water. In een tweede podcast met Inge Kruit keken we niet enkel naar water maar ook naar de gezondheidszorg. Wat kan de zorg kan leren van watermanagement, waar het systeem minder bureaucratisch is en de regio meer centraal staat?

Water

 • Waterschap de Dommel

  Binnen de Embassy of Water zijn vrijwel alle waterpartijen van midden-Brabant betrokken. Hier brengen getalenteerde ontwerpers ons alternatieve invalshoeken op watervraagstukken die we met ons reguliere, functionele denken niet opgelost krijgen. Designers helpen ons om buiten onze comfortzone inspirerende toekomstbeelden te scheppen, waar we als waterpartners vorm aan kunnen geven.

  Link to Waterschap de Dommel
 • Provincie Noord-Brabant

  We staan voor de grote opgave om ons water- en bodemsysteem klaar te maken voor de toekomst. Dat lukt alleen als we samenwerken. Ontwerpkracht is daarbij cruciaal. Als uitvinders van de toekomst stellen designers ons belangrijke vragen en openen zij nieuwe denkrichtingen. Bij de Embassy of Water komt dit samen.

  Link to Provincie Noord-Brabant
 • Gemeente Eindhoven

  De gemeente Eindhoven werkt samen met bewoners, bedrijven en waterpartners aan een stad die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Design helpt ons tot creatieve oplossingen te komen en Eindhovenaren en bedrijven te inspireren om mee te doen aan de watertransitie. Samen willen we de klimaatdialogen aangaan.

  Link to Gemeente Eindhoven
 • Brabant Water

  Brabant Water zorgt voor betrouwbaar drinkwater in heel Brabant. Altijd veilig en lekker drinkwater uit de kraan: dat is onze kerntaak. Samen met de Embassy of Water werken we aan een toekomst waarin water een duurzame plek in onze samenleving en natuur heeft.

  Link to Brabant Water
 • Wat is Water

  Mijn rol binnen de Embassy of Water om te verhalen over mijn verwondering voor water. Ik laat het geluid horen dat water veel meer is dan de reductie tot de formule H2O. In die zin ben ik een ambassadeur voor het onpeilbare wezen van water.

  Link to Wat is Water
 • VanderPolloffice

  VanderPolloffice bestaat uit productontwerpers met meer dan 30 jaar ervaring op verschillende gebieden, variërend van verzamelobjecten en productontwerp tot strategisch advies voor de overheid tot ontwerpen voor water. Hun diensten bestaan ​​uit ontwerpadvies, productontwerp en ideation-training.

  Link to VanderPolloffice
 • Dutch Design Foundation

  Dutch Design Foundation (DDF) is optimistisch en gelooft in het probleemoplossende vermogen van designers om de wereld een betere plek te maken. DDF biedt designers daarom kansen, ondersteuning, publiciteit en een platform.

  Link to Dutch Design Foundation
 • CLICKNL

  De creatieve industrie is een aanjager van innovatie. Ze levert mensgerichte oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Om die impact te kunnen blijven leveren, wil CLICKNL, TKI van de topsector Creatieve Industrie, de kennisbasis van de creatieve professional vergroten. Daarmee versterken ze de sector, en het innovatievermogen van Nederland.

  Link to CLICKNL
chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube